Genç Girişimci Fonu Tohum Açıldı

Genç Girişimci Fonu Tohum Açıldı

Katma değer üreten bir ekonomi yaratmanın ön koşulu girişken, kendi kendine öğrenebilen ve dirayetli bir iş gücünün oluşturulmasından geçtiği gözleminden yola çıkarak Girişimhane çatısı altında bir dizi sosyal sorumluluk projesine imza attık. Bu çalışmalardaki tecrübelerimiz 21. yüzyılın bilgiye dayalı yeni ekonomi düzenine hazır insanlar yetiştirmenin eğitimin çok erken yıllarında başlaması gereken esasen gençlerin davranış yapılarını şekillendiren uzun bir çalışma olduğunu gösterdi.

Girişimcilik odaklı eğitimi klasik bilgi öğrenme stratejisinden farklı olarak anahtar kişilik özelliklerini geliştirmeyi hedefler. 

Gençlerin problem gözleme, kritik düşünme, sorgulama, finansal okur yazarlık, iletişim ve yaratıcı çözüm üretme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen oyun bazlı yeni bir eğitim modeli üzerine bir süredir yaptığımız çalışmaları 2018 yılında üniversite öncesi öğrenciler için bir girişim fonu yapısı içerisinde yapılandırmaya karar verdik.

Girişimhane Alanya Doğa Koleji’nde girişimcilik odaklı eğitim modelini ve bu modelin tanıttı.

Bu çalışmamızın sonucu olan Tohum Genç Girişimci Fonu eğitmenlere Alanya Doğa Koleji‘nde yapılan tanıtım semineriyle başladı.  Bu yeni projemizden dolayı çok heyecanlıyız ve Alanya’nın diğer okullarında yapacağımız tanıtım çalışmaları ile geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmayı umuyoruz.

About the Author

Haldun Komsuoğlu administrator

Leave a Reply